top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана Політика конфіденційності (надалі за текстом – «Політика» або «Політика конфіденційності») розроблена відповідно до вимог Конституцією України, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2287-VI, інших чинних нормативних актів України, які регулюють питання захисту персональних даних та ратифікованих в Україні міжнародних нормативно-правових актів, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження. До правовідносин, які виникають у Фонду у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн. Політика укладається між відвідувачем (надалі за текстом – «Ви» або «Користувач») та Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Небо перемоги» (надалі за текстом «Ми» або «Фонд») стосовно використання сайту: https://neboperemogy.com.ua/ (надалі – за текстом «Сайт»). Ваше надання/розміщення інформації на Сайті є Вашою згодою зі змістом цієї Політики конфіденційності та означає, що Ви надаєте свій дозвіл на те, що Ми можемо збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює Вашу особу згідно з цією Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності, НЕ направляйте Нам будь-яку інформацію та негайно припиніть користування Сайтом. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту, є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства. Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Фонду (надалі за текстом – «Адміністрація сайту») – уповноважені на управління сайтом співробітники та/або волонтери Фонду, що діють від імені Фонду, які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Суб’єкт персональних даних» – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

1.1.4. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором сайту або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.6. «Третя особа» – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних.

1.1.7. «Користувач сайту»- особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.8. « Cookies-файли » – невеликі фрагменти даних, які зберігаються в браузері пристрою (комп’ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Сайту, та які Сайт передає браузеру.

1.1.9. «Згода» – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

1.1.10. «База персональних даних» – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

1.1.11. «IP-адреса» – унікальний мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Адміністратор сайту збирає ваші Персональні дані лише у тому випадку, якщо Ви добровільно надали відповідну інформацію або чітко висловили згоду на її надання та/чи використання. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, з метою заходів, спрямованих на формування бази персональних даних.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.2.1. Інформація, що дозволяє встановити Вашу особу. Ми можемо збирати персональні дані, у випадках коли Ви вирішуєте взаємодіяти з Нами та надаєте відповідну інформацію шляхом зворотного зв’язку чи заповненням окремих контактних чи реєстраційних форм на Сайті, або іншим чином надаєте цю інформацію через Сайт, в тому числі, шляхом направлення запитів, здійснення благодійних внесків через Сайт тощо.

2.2.2. Персональні дані. Окрім іншого, включають інформацію про Ваше ім’я, телефонний номер, адресу проживання, адресу електронної пошти, дані Ваших документів, дані, що містять інформацію про стан вашого здоров’я, соціальний статус та іншу чутливу інформацію.

2.2.3. Вторинні (технічні) дані. Коли Ви відвідуєте Сайт, певні дані автоматично записуються на сервери Фонду для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей за допомогою використання ряду технологій, включаючи, але не обмежуючись, cookies-файли, теги, відстеження IP адреси/відстеження URL та інші інструменти. Записана інформація може містити назву Вашого інтернет-провайдера, в деяких випадках – Вашу ІР-адресу, дані про версію програмного забезпечення Вашого браузера, про операційну систему комп’ютера, з якого Ви відвідали Сайт, адреси веб-сайтів, які Ви відвідуєте одночасно з нашим Сайтом та, за можливості, Ваші параметри пошуку, що привели Вас на Сайт, мітки дати/часу, кількість кліків, переглянуту рекламу і таке інше. Ви можете заблокувати чи вимкнути cookies-файли на Вашому комп’ютері, що обмежить збирання Вторинних даних, що здійснюється через використання cookies-файлів, але в такому випадку Ви не зможете скористатися певними функціональними властивостями Сайту і Ваш користувацький досвід може зазнати негативних змін.

2.2.4. Інші послуги відстеження. Ми можемо також використовувати інші послуги відстеження (програми третіх сторін), такі як Google Analytics, для того щоб зрозуміти та дослідити умови використання Вами нашого Сайту. Будь ласка, майте на увазі, що в Google Analytics інформація, надіслана Вашою програмою перегляду як частина запиту веб-сторінки, включаючи cookies-файли та Вашу IP адресу, збирається. У цьому випадку, Google також отримує цю інформацію, та її використання регулюється політикою конфіденційності Google та/чи оператором програмного забезпечення Google Analytics; Ми не є стороною Ваших відносин з третіми особами, такими як оператори Google Analytics тощо.

2.2.5. Платіжна інформація. Ми прямо не збираємо інформацію про Ваші платіжні засоби, такі як банківські картки тощо. У разі якщо Ви бажаєте здійснити благодійний внесок через Сайт, Ви будете перенаправленні на веб-сайт третьої особи – платіжного оператора, через який можна здійснити такий платіж, Ваші платіжні дані будуть надані не Фонду, а оператору такого платіжного оператора. Будь ласка, зверніть увагу на те, що Ваші дані будуть оброблюватись такою третьою особою у відповідності до її політики конфіденційності або іншого договору, укладеного з Вами.

2.2.6. Персональні дані дітей. Ми не бажаємо збирати інформацію про відвідувачів, які не досягли віку 18 років. Ми просимо Користувачів, яким не виповнилось 18 років (далі – дитина) не надсилати на Нашу електронну адресу жодної особистої інформації. Якщо батьки або інші законні представники дитини виявлять, що дитина надала певну інформацію Сайту, і вважатимуть, що такі дані мають бути знищені, за їх зверненням Ми вживатимемо заходів, щоб видалити таку інформацію.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані Користувача та інша надана ним інформація, Адміністрація сайту може використовувати в цілях: 3.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення заявки і (або) укладення Договору, отриманні благодійного внеску чи надання благодійної допомоги. 3.1.2. Підтримка Користувача та організація зворотного зв’язку з Вами, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання веб-сайту, включаючи обробку запитів і заявок від Користувача. 3.1.3. Покращення якості роботи Сайту, зручності його використання. 3.1.4. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням веб-сайту. 3.1.5. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного веб-сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень. 3.1.6. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства. 3.1.7. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 3.1.8. Направлення Користувачеві кореспонденції, повідомлень, інформації, в т.ч. інформаційного, або промо характеру. 3.1.9. Ведення Наших баз даних, в тому числі, бази контактів, відвідувачів, благодійників тощо, для здійснення статистичних, соціологічних та інших досліджень, для формування договорів та інших документів, які є необхідними для оформлення Наших з Користувачем відносин, а також для запобігання порушенням конфіденційності, правових норм або умов договорів. 3.1.10. Фонд використовуємо персональні дані Користувача для здійснення статутної діяльності та виконання зобов’язань відповідно до укладених з Вами правочинів передаємо інформацію третім особам.

4. КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів. 4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні. 4.3. Якщо не вказано інше, Сайт використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві. 4.4. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно в мірі, об’єктивно необхідній для досягнення мети, описаної вище, чи для того, щоб захистити безпеку чи цілісність нашого Сайту, для застосування запобіжних заходів проти притягнення до відповідальності чи для сприяння судовим процесам або запитам інших державних органів; у випадках передбачених законодавством України.

6. БЕЗПЕКА ДАНИХ

6.1. Фонд зобов’язується дбайливо зберігати надану Вами інформацію та дані безпечно, а також вживати усіх запобіжних заходів для захисту інформації від втрати, неправильного використання або неправомірного внесення змін. Однак, жоден метод передачі інформації через мережу Інтернет чи мобільні засоби зв’язку, чи метод електронного зберігання не є безпечним на 100%. Відповідно, всупереч Нашим зусиллям, Ми не можемо гарантувати чи забезпечити безпеку будь-якої інформації, яку Ви Нам передаєте, за допомогою Нашого Сайту. 6.2. Ви підтверджуєте, що розумієте описані вище ризики, зокрема, те, що надана Вами інформація може бути втрачена або отримана третіми особами, та особисто і самостійно нестимете всі ризики, пов’язані з цим.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Фонд несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.3, 6.1. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Персональних даних Фонд не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Фонду, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією веб-сайту застосовується чинне законодавство.

9. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РЕСУРСИ

9.1. Ви маєте усвідомлювати, що інші інтернет-сайти, посилання на які містяться на Сайті чи в листах електронної пошти Фонду, можуть мати власні положення стосовно збирання і обробки інформації, які можуть відрізнятися від цієї Політики конфіденційності. З метою забезпечення захисту конфіденційності інформації.

9.2. Ми рекомендуємо Вам ознайомитись з положеннями і політиками конфіденційності інших сайтів, програм чи інших електронних сервісів, на які містяться посилання. пропозиції про добровільне врегулювання спору).

10. КОНТАКТИ

10.1. Ви можете керувати обміном електронною поштою з Нами, включаючи відмову від отримання листів, звернувшись безпосередньо до Нас. Додатково, якщо Ви наддасте перевагу отриманню електронної пошти лише від Нас та забажаєте видалити Ваші дані, в т.ч. ім’я та адресу, з переліку, будь ласка, зверніться за адресою: dimadm20061974@gmail.com .

10.2. Якщо у Вас виникли питання з приводу цієї Політики конфіденційності чи Ви вважаєте, що ми не дотримуємося цієї Політики конфіденційності, Ви можете написати нам на вказану адресу: dimadm20061974@gmail.com.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності в будь-який час та з будь-якої причини, без додаткового повідомлення Вас про відповідні зміни.

11.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

11.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.

bottom of page